Omnibus (2016)

Mae Sophie yn cyfarfod llwynog, jiraff a crocodeil yn ei breuddwydion… 

Sophie meets fox, giraffe and crocodile in her dreams…

Perfformiad dawns fertigol yw OMNIBUS a ysbrydolwyd gan luniau plant o hoff gymeriadau Roald Dahl. Am y tro cyntaf, mae Vertical Dance Kate Lawrence wedi gweithio gyda Sain Ddisgrifio Mind’s Eye a’r cyfansoddwr Rob Spaull i greu sgôr sain dwyieithog sy’n ymgorffori’r sain ddisgrifio.

‘The dance was AMAZING!’

OMNIBUS is a vertical dance performance inspired by children’s drawings of favourite Roald Dahl characters. For the first time, Vertical Dance Kate Lawrence have worked with Mind’s Eye Audio Description and composer Rob Spaull to create a bilingual soundscore that incorporates the audio description.

Mae Omnibus ei pherfformio yn Galeri ar 1 Hydref 2016/Omnibus was performed in Galeri on 1 October 2016.

Credits

Cysyniad/Concept: Mari Emlyn
Coreograffi/Choreography: Kate Lawrence
Dawnswyr/Dancers: Despina Goula (Llwynog/Fox), Hazel Maddocks (Jiraff/Giraffe), Lisa Spaull (Crocodeil/Crocodile)
Cerddoriaeth/Music: Rob Spaull
Sain Ddisgrifio/Audio Description: Mind’s Eye Description
Lleisiau/Voices: Anne Hornsby (Saesneg/English), Emyr Roberts (Cymraeg/Welsh)
Gwisgoedd/Costumes: Erin Maddocks
Rigiwr/Rigger: Simon Edwards
Lluniau/Drawings: Ysgol  Y Felinheli, Sbarc, Sgriblo

Funded by Literature Wales Roald Dahl 100 and Arts Council of Wales and  created in partnership with Galeri Caernarfon with help from North Wales Society for the Blind.